Nauczyciele klas 4-8 oraz klasy 3 gimnazjum

 

Nazwisko i imię

Przedmioty

Andrzejewska Renata

nauczyciel informatyki, zajęć artystycznych i technicznych, logopeda, specjalista socjoterapii i resocjalizacji - nauczyciel mianowany

Bielecka Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta-nauczyciel mianowany

Borkowska Izabela

nauczyciel muzyki,plastyki, specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający- nauczyciel dyplomowany

Burdzy Ada

wychowawca świetlicy-nauczyciel kontraktowy-urlop macierzyński

Burdzy Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel mianowany

Bżdziuch Maria

nauczyciel języka angiekskiego-nauczyciel stażysta

Chojnacki Radomir

nauczyciel języka angielskiego, historii, geografii-nauczyciel kontraktowy

Chuda-Jaworska Kinga

nauczyciel chemii, wychowania fizycznego, specjalista resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, menadżer zarządzania oświatą, bibliotekarz–nauczyciel dyplomowany, dyrektor

Chudzik Izabela

specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, terapeuta zajęciowy-nauczyciel kontraktowy

Cichocka Krystyna

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, specjalista socjoterapii i resocjalizacji-nauczyciel dyplomowany

Czajkowska Maria

nauczyciel języka niemieckiego, matematyki, zajęcia na basenie-nauczyciel dyplomowany

Czechowska Alina

nauczyciel matematyki, logopeda, terapeuta terapii pedagogicznej, specjalista terapii integracji sensorycznej-nauczyciel dyplomowany

Daśko Magdalena

nauczyciel religii-nauczyciel stażysta

Dzikowska Regina

nauczyciel religii-nauczyciel dyplomowany

Filozof Marcin

nauczyciel wychowania fizycznego-nauczyciel dyplomowany

Fink-Wojtków Anita

nauczyciel języka angielskiego, specjalista oligofrenopedagog, kurs zarządzania oświatą-nauczyciel dyplomowany

Gałkowska Ewelina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Gierwatowska Paulina

nauczyciel języka angielskiego-nauczyciel kontraktowy

Gorąca Ilona

nauczyciel bibliotekarz, specjalista oligofrenopedagog–nauczyciel mianowany

Górecka Elżbieta

nauczyciel języka polskiego, terapeuta-nauczyciel dyplomowany

Górniak Anna

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel mianowany

Iwanowska Elżbieta

nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy koszykówki-nauczyciel dyplomowany

 Jankowiak Małgorzata
nauczyciel matematyki

Jaworski Michał

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy–nauczyciel dyplomowany

Jęchorek Jarosław

nauczyciel wychowania fizycznego-nauczyciel dyplomowany

Kalinowska Anna

nauczyciel języka polskiego, specjalista oligofrenopedagog, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczanie muzyki w szkole, terapia pedagogiczna-nauczyciel dyplomowany

Kata Marzena

pedagog szkolny, specjalista oligofrenopedagog, socjoterapeuta-nauczyciel kontraktowy

Klimczak Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody-nauczyciel dyplomowany

Kmieć Renata

nauczyciel języka niemieckiego i biologii-nauczyciel dyplomowany

Konieczna Danuta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel mianowany

Kozak Andrzej

nauczyciel doradztwa zawodowego-nauczyciel dyplomowany

Kubala Natalia

wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej-nauczyciel stażysta

Kubala Łukasz

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy-nauczyciel dyplomowany

Kunicka Agnieszka

nauczyciel języka niemieckiego-nauczyciel dylomowany, wicedyrektor

Łuka Alicja

nauczyciel języka polskiego-nauczyciel dyplomowany

Łykus Agnieszka

nauczyciel językapolskiego, terapeuta-nauczyciel dyplomowany

Mackiewicz Grażyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Makowska-Rybak Iwona

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel dyplomowany

Malitowicz Monika

nauczyciel chemii-nauczyciel kontraktowy

Małdrzykowska Joanna

logopeda, pedagog, glottodydaktyk, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka-nauczyciel dyplomowany

Mańkowska Katarzyna

nauczyciel języka polskiego, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Marek-Konopska Małgorzata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog z pedagogiką wspierającą, terapia pedagogiczna-nauczyciel dyplomowany

Marszał Anna

nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki-nauczyciel dyplomowany

Meller Iwona

psychoterapeuta-nauczyciel dyplomowany

Michalik-Wojtukiewicz Grażyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki-nauczyciel dyplomowany

Mielnik Joanna

nauczyciel informatyki, wychowania do życia w rodzinie, historii-nauczyciel mianowany

Miklaszewska-Stawowa Iwona

nauczyciel bibliotekarz-nauczyciel dyplomowany

Miśków Katarzyna

nauczyciel wspomagający

Olczak Monika

nauczyciel historii i WOS-u -nauczyciel mianowany

Pawłowski Łukasz

nauczyciel rekigii

Piekarska Bogusława

nauczyciel języka polskiego - nauczyciel dyplomowany

Piotrowska Aleksandra

nauczyciel plastyki, techniki, zajęć technicznych, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Pogłódek Krystyna

nauczyciel biologii, fizyki, wychowania fizycznego, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog- nauczyciel dyplomowany

Polak Aneta

nauczyciel języka niemieckiego, specjalista oligofrenopedagog, zarządzanie oświatą-nauczyciel dyplomowany

Pokuć Ewelina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel mianowany, urlop macierzyński

Ponarad Magdalena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego, geografii, muzyki, plastyki, resocjalizacja z interwencją kryzysową-nauczyciel mianowany

Protasewicz Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolej, specjalista oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna-nauczyciel dyplomowany

Przybyś Katarzyna nauczyciel matematyki

Rothkegel Janina

nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki-nauczyciel dyplomowany

Sindrewicz Kamila

nauczyciel wspomagający, pedagogika wczesnoszkolna

Skimina Katarzyna

psycholog-nauczyciel stażysta, urlop macierzyński

Sochalec Małgorzata

nauczyciel matematyki-nauczyciel dyplomowany

Stefaniak Brygida

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej-nauczyciel mianowany, wicedyrektor

Stelmasik Marzanna

nauczyciel przyrody,biologii, terapii pedagogicznej-nauczyciel dyplomowany

Szeremeta Janina

nauczyciel przyrody, wychowania do  życia w rodzinie, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor

Szymczak Violetta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel dyplomowany

Śliwińska Danuta

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy-nauczyciel mianowany

Szczygieł Katarzyna

psycholog-nauczyciel stażysta

Telega-Piątkowska Joanna

nauczyciel języka angielskiego, historii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji– nauczyciel dyplomowany

Woroniecka Joanna

nauczyciel logopeda

Wróblewski Paweł

nauczyciel wychowania fizycznego-nauczyciel dyplomowany

Zioła Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją-nauczyciel mianowany

Zubrzycki Piotr

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa-nauczyciel dyplomowany

Zygart Dorota

nauczyciel matematyki, informatyki, geografii-nauczyciel dyplomowany