Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas pierwszych:

1a-Anna Zioła

1b-Natalia Kubala

1c-Danuta Konieczna

 

Wychowawcy klas drugich:

 2a-Małgorzata Marek- Konopska

  2b-Ewelina Gałkowska

  2c-Elżbieta Protasewicz

  2d-Grażyna Mackiewicz

 

 Wychowawcy klas trzecich:

3a-Dorota Klimczak        

  3b-Iwona Makowska-Rybak

  3c-Grażyna Michalik

    

Wychowawcy klas czwartych:

4a-Renata Andrzejewska

4b-Joanna Telega-Piątkowska
 

Wychowawcy klas piątych:

   5a- Paulina Gierwatowska

   5b- Agnieszka Łykus

      5c- Marcin Filozof

      5d - Łukasz Kubala

 

Wychowawcy klas szóstych:

6a- Danuta Śliwińska 

   6b- Aleksandra Piotrowska

   6c- Paweł Wróblewski

       6d - Marzanna Stelmasik

 

Wychowawcy klas siódmych:

 7b- Małgorzata Sochalec

 7c- Radomir Chojnacki

 7d- Alicja Łuka

 

Wychowawcy klas ósmych:

   8a- Izabela Borkowska

   8b- Katarzyna Mańkowska

   8c- Maria Czajkowska