Strona główna

Dzisiaj na tablicy

UWAGA!

 
 
Od dnia 22 lipca do dnia 16 sierpnia
 
sekretariat szkolny będzie czynny tylko przy
 
ul. Orzeszkowej.

Aktualności