Nauczyciele klas 1-8

 

Nazwisko i imię

 

Przedmioty

Andrzejczyk Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki - urlop macierzyński

Andrzejewska Renata 

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel informatyki, techniki, plastyki, logopedii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

Bielecka Dorota

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta

Borkowska Izabela

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel muzyki,plastyki, specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający

Burdzy Ada

nauczyciel kontraktowy

wychowawca świetlicy, pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna

Chojnacki Radomir

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel języka angielskiego, historii, geografii

Chuda-Jaworska Kinga

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel chemii, wychowania fizycznego, specjalista resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, menadżer zarządzania oświatą, bibliotekarz–dyrektor  szkoły

Chudzik Izabela

nauczyciel kontraktowy

specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki społecznej, terapia pedagogiczna z arteterapią, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Cichocka Krystyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, specjalista socjoterapii i resocjalizacji

Czajkowska Maria

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego, matematyki, zajęcia na basenie

Czechowska Alina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki, logopeda, terapeuta terapii pedagogicznej, specjalista terapii integracji sensorycznej

Daśko Magdalena

nauczyciel stażysta

nauczyciel religii- urlop macierzyński

Dzikowska Regina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel religii

Filozof Marcin

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego

Gałkowska Ewelina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog

Gierwatowska Paulina

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel języka angielskiego

Gorąca Ilona

nauczyciel mianowany

nauczyciel bibliotekarz, specjalista oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna - urlop zdrowotny

Górniak Anna

nauczyciel mianowany

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej, specjalista oligofrenopedagog- urlop macierzyński

Górska Katarzyna

nauczyciel stażysta

nauczyciel wspomagający, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo - prewencyjna

Gryganiec Agnieszka

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel języka angielskiego

 

Grzegrzółka Anna

nauczyciel stażysta

nauczyciel chemii, języka angielskiego

Iwanowska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy koszykówki

Iwanowska Iwona

nauczyciel stażysta

nauczyciel matematyki, fizyki

Jaworski Michał

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy

Jęchorek Jarosław

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego-urlop zdrowotny

Kalinowska Anna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapia pedagogiczna

Kata Marzena

nauczyciel kontraktowy

pedagog szkolny, specjalista oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Klimczak Dorota

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

Konieczna Danuta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kubala Natalia

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej

Kubala Łukasz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy

Kunicka Agnieszka

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego-wicedyrektor ds klas 5-8

Kupisz Dorota

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego

Liro Oliwia

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego, matematyki - urlop macierzyński

Łuka Alicja

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego

Łykus Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, terapia pedagogiczna z socjoterapią

Mackiewicz Grażyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog

Makowska-Rybak Iwona

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małdrzykowska Joanna

nauczyciel dyplomowany

logopeda, pedagog, glottodydaktyk, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, terapia sensoryczna

Mańkowska Katarzyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, specjalista oligofrenopedagog

Marek-Konopska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog z pedagogiką wspierającą, terapia pedagogiczna

Marszał Anna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki-urlop zdrowotny

Meissner Sylwia

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego

Meller Iwona

nauczyciel dyplomowany

psychoterapeuta, terapia pedagogiczna

Michalik Grażyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki

Miklaszewska-Stawowa Iwona

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel bibliotekarz

Miśków Katarzyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog - urlop zdrowotny

Nikolajczyk - Zyśk Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki

Olczak Monika

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii, WOS-u

Pawłowski Łukasz

nauczyciel mianowany

nauczyciel religii

Piekarska Bogusława

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego

Piotrowska Aleksandra

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel plastyki, techniki, zajęć technicznych, specjalista oligofrenopedagog, zarządzanie oświatą

Pogłódek Krystyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel biologii, fizyki, wychowania fizycznego, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog

Pokuć Ewelina

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-urlop macierzyński

Ponarad Magdalena

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego, geografii, muzyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, resocjalizacja z interwencją kryzysową

Potyczka Katarzyna

nauczyciel stażysta

psycholog - urlop wychowawczy

Protasewicz Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolej, specjalista oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna

Przybyś Katarzyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki

Ptaszyńska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego

Rothkegel Janina

nauczyciel  dyplomowany

nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki, nauczanie wczesnoszkolne

Sindrewicz Kamila

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel wspomagający, pedagogika wczesnoszkolna

Sochalec Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki i informatyki

Stodolska Barbara

nauczyciel mianowany

nauczyciel świetlicy, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Stelmasik Marzanna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel przyrody,biologii, chemii, terapii pedagogicznej

Sudryk Izabela

nauczyciel stażysta

nauczyciel bibliotekarz, języka angielskiego, muzyki

Szymańska Jolanta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki

Szeremeta Janina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel przyrody, wychowania do  życia w rodzinie, specjalista oligofrenopedagog - urlop zdrowotny

Szymczak Violetta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-wicedyrektor ds klas 1-4

Szczygieł Katarzyna

nauczyciel kontraktowy

psycholog, oligofrenopedagog

Śliwińska Danuta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor L.A. II klasy, trener koszykówki

Telega-Piątkowska Joanna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka angielskiego, historii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji

Wesołowska Marta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania do zycia w rodzinie

Wróblewski Paweł

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A.

Zioła Anna

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją, terapia pedagogiczna z arteterapią

Zubrzycki Piotr

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii, WOS-u