Dyrekcja

 

 

Dyrektor Szkoły

Kinga Chuda- Jaworska

 

Wicedyrektorzy Szkoły 

Agnieszka Kunicka - ds. klas 6-8, 3 gim.

 Brygida Stefaniak ds. klas 4-5 i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Violetta Szymczak- ds. klas 1-3